Vi finns på Kyrkogårdsgatan 38 . Tidigare kallat Hultebo. Från Karlskoga Tidning/ Kuriren tar du första gatan till höger.

 

Ingången har ett W - format tak.

 

Parkering finns mitt över gatan.

 

 

 

 

Se karta här.

 

 

 

 

 

Karlskoga Sjukgymnastik - Kyrkogårdsgatan 38 - 691 33 Karlskoga - 0586-50005 - info@karlskogasjukgymnastik.se