Vi finns på Kyrkogårdsgatan 38 . Tidigare kallat Hultebo. Från Karlskoga Tidning/ Kuriren tar du första gatan till höger.


Ingången har ett W - format tak.


Parkering finns mitt över gatan.

Se karta här.