Karlskoga Sjukgymnastik är en privat fysioterapi/sjukgymnastmottagning som har vårdavtal med Region Örebro län.
                 Ett besök hos oss för bedömning, behandling eller rehabträning kostar 200 kr.Vi har samma regler som Region Örebro län. Det innebär att Du som patient betalar

samma patientavgift som för övrig sjukvård i Region Örebro läns regi, vilket betyder rätt till

stämpel i högkostnadskortet.


Högkostnadsskydd vid 1150 kr. D.v.s. frikort. Det är upp till patienten att hålla reda på när man nått frikortsgräns.

 

Du kan söka oss direkt. Det behövs ingen remiss från läkare.